Opleidingen

Naast het werken op scholen verzorgen wij ook specifieke opleidingen en trainingen. Als opleidingsinstituut is V&F Onderwijs Consult geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ook zijn al onze opleidingen en trainingstrajecten aangemeld en gevalideerd door het lerarenregister (www.registerleraar.nl). De opleidingsplekken zijn verspreid over de regio's Noord, Midden, Oost en Zuid.