Leidinggevend Beeld- en Didactisch Coachen

Leidinggevend beeld- en didactisch coachen richt zich op schoolleiders die een cultuur willen realiseren waarin de diversiteit aan kwaliteiten bij medewerkers wordt benut met de focus op zelfsturing en zelfstandigheid. Leidinggevend beeld- en didactisch coachen werkt op basis van de vertaling van wetenschappelijke uitgangspunten met betrekking tot leren en ontwikkelen naar de praktijk. Het is een combinatie van een fundamentele visie op groei (en als zodanig breed en krachtig) en een methode met hele concrete praktische handvatten. De opleiding is daarmee zeer geschikt om impliciete opvattingen over onderwijs expliciet te maken en helder te krijgen welk concreet onderwijsgedrag hoort bij uw onderwijsvisie, of visie op leren. Met behulp van leidinggevend beeld- en didactisch coachen kunt u veranderingen in uw schoolorganisatie in gang zetten en concreet maken.