De telcursus

Het maken van een interventie- en sequentie analyse

Dit traject is toegankelijk voor beeldcoaches die het opleidingstraject "Didactisch Coachen voor ervaren beeldcoaches" hebben gevolgd en afgerond. In dit traject leer je hoe je een interventie- en een sequentieanalyse kunt maken van de begeleidingsvaardigheden van een leraar.