Professionaliseringstraject

Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen. 

Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de docenten. Zij zullen naast de traditionele bekwaamheden, andere bekwaamheden moeten ontwikkelen en leren inzetten. Feedback geven is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid. Het geven van leerprocesgerichte feedback blijkt namelijk één van de belangrijkste pijlers bij leren en motivatie. Het is echter niet eenvoudig om leerlingen te coachen en feedback te geven op systematische en procesgerichte wijze. En dan ook nog op een manier die motivatiebevorderend en leerbevorderend werkt. Lees meer..