Didactisch Coachen voor Ervaren Beeldcoaches

Didactisch coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en de kwaliteit van feedback. Didactisch coachen geeft beeldcoaches een instrument in handen om docenten meer planmatig te coachen in hun didactisch handelen. Het gaat daarbij over leerbevorderende activerende interactie, de kunst van het vragen stellen, de kwaliteit van de feedback. En dit alles op de dimensies inhoud, strategie, modus en persoonlijke kwaliteiten en hun onderlinge samenhang.