Visie

Ons uitgangspunt is dat mensen en organisaties zich van nature willen ontwikkelen. Wij maken  gebruik van de talenten die mensen en organisaties al in huis hebben. We hebben aandacht voor zowel de inhoud van de gewenste verandering als voor het proces om daar te komen, want wij vinden dat organisatieverandering niet mogelijk is zonder persoonlijke en professionele  ontwikkeling. Wij baseren ons op o.a. eigen wetenschappelijk onderzoek over hoe ervaren onderwijs-professionals leren. Wij werken altijd op drie niveaus :

  • Het niveau van het hele team: als een enkele leraar zijn lesgeven verandert, heeft dat immers geen of weinig effect op de leerlingen.
  • Het niveau van deelgroepen, zodat leraren - onder begeleiding - gaan leren van en met elkaar
  • Het niveau van het individu, omdat individueel leren de basis van is van leren (gezien als gedragsverandering) voor een heel team.

In onze trajecten is de camera belangrijk; videofeedback heeft veel impact op gedragsverandering. We werken ook in de klas, immers “intervening in teachers’ own classroom is a sine qua non for teacher learning” (Adey, 2007). Verder organiseren we zo mogelijk een "train de trainer traject", zodat de school zelf de expertise in huis krijgt om blijvend van en met elkaar te leren. Dat is immers één van de belangrijkste bouwstenen voor beklijving van het geleerde en de ontwikkeling van een gezonde feedbackcultuur, als basis voor een lerende organisatie.