V&F Onderwijs Consult

V&F Onderwijs Consult ondersteunt scholen bij het concreet maken van hun onderwijsidealen. Met Didactisch Coachen baseren we ons op een jarenlange praktische ervaring en op de laatste ontwikkelingen in de wetenschap rondom onderwijs.

Ons uitgangspunt is dat mensen en organisaties zich van nature willen ontwikkelen. Wij bouwen voort op wat er al is, gebruikmakend van de talenten die mensen en organisaties hebben. Daarom staan bij ons de wensen en onderwijsidealen van de school en de professional zelf centraal. Wij zijn creatief in het zoeken naar wegen om die te realiseren. We leveren degelijk werk, met aandacht voor zowel de inhoud van de gewenste verandering als het proces om daar te komen. In onze visie is organisatieverandering niet mogelijk zonder persoonlijke en professionele verandering en ontwikkeling. Meer informatie over Didactisch Coachen vindt u op de website van de Stichting Didactisch Coachen

Wat is Beeld- en Didactisch Coachen?