Professionaliseringstraject

Bij Didactisch Coachen wordt ervan uitgegaan, dat mensen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt helpen die kwaliteit uit te bouwen. Dat is voor mensen een plezieriger en motiverender uitgangspunt dan wanneer uitgegaan wordt van wat ze nog niét kunnen. Dat geldt voor leraren en voor leerlingen.

Een organisatie die graag wil dat haar docenten echt gaan leren samenwerken en vanuit dit gedachtegoed (Didactisch Coachen) leerlingen gaan begeleiden, gaat als samenwerkende professionals aan het leren en creëren. We werken daarin met verschillende aanvangsniveaus in verschillende lagen in de organisatie: de schoolleiding leert hoe zij het gedachtegoed van Didactisch Coachen vertaalt naar visieontwikkeling en leiderschap. Zij gaat zich bovendien de vaardigheden eigen maken om Didactisch Coachen toe te passen in de eigen interventies naar docenten en onderwijsondersteunend personeel. De docenten doen hetzelfde vanuit hun rol: zij maken de onderwijskundige vertaling van Didactisch Coachen en gaan leren hoe zij leerlingen (maar ook elkaar) leerbevorderend en motivatieverhogend kunnen coachen en/of feedback geven. Dit betekent dat er op verschillende niveaus in de organisatie een ontwikkelingsproces op gang wordt gebracht. Een proces dat ruimte biedt aan kennismaken met de achtergronden en de systematiek van Didactisch Coachen, aan de vertaling naar de praktijk en (niet in de laatste plaats) aan het leren van de vaardigheden die bij Didactisch Coachen horen.   

Opzet van het traject

We kiezen voor een opzet die voldoende ruimte biedt voor enerzijds kennismaken met de achtergronden en de systematiek van Didactisch Coachen, en anderzijds veel mogelijkheden biedt voor de vertaling naar de praktijk van deze aanpak. Uitgangspunt is dat een actief diepgaand proces op gang wordt gebracht. In deze aanpak zitten vaak de volgende elementen: ­