Spring naar inhoud

Lia Voerman

Lia Voerman
E.   a.voerman@vfconsult.nl
T.   06 519 133 90

Ik ben al jaren onderwijsadviseur.  Ooit begonnen als orthopedagoog in het VMBO, ben ik al heel snel trainingen gaan geven en me bezig gaan houden met schoolontwikkelingsprocessen.  Een training is leuk, maar heeft weinig zin als je dat niet inbedt in een groter geheel van ontwikkeling.

Tien jaar geleden heb ik samen met mijn partner Frans Faber Didactisch Coachen ontwikkeld vanuit de praktijk. Bij de Universiteit Utrecht ben ik onderzoek gaan doen naar feedbackgedrag in het onderwijs en hoe je dat kunt bevorderen. In 2014 ben ik gepromoveerd op mijn proefschrift "Teacher feedback in the classroom, analyzing and developing teachers' feedback behavior in secondary education". Belangrijke bevindingen uit dit onderzoek vormen nog altijd de basis waarop wij werken in scholen en hoe wij Didactisch Coachen leren aan ervaren leraren.

Het gaat mij bij Didactisch Coachen om het welbevinden van alle mensen die bij school betrokken zijn. Didactisch Coachen is een prachtig middel, vooral omdat het docenten en leidinggevenden een concreet handvat biedt hoe je leren systematisch kunt bevorderen door de manier waarop je vragen stelt en feedback geeft.

Mijn doel is om ‘ertoe te doen’: voor scholen en mensen in die scholen dat bieden waar ze mee verder kunnen.

Top