Spring naar inhoud

Frans Faber

Frans Faber
E.   f.faber@vfconsult.nl
T.   06 226 946 76

Ik heb op heel veel plekken en in diverse functies in het onderwijs gewerkt. Zo werkte ik als leraar, begeleider en directeur op verschillende scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroeps onderwijs.
De thema’s ‘leren en motivatie’ hebben altijd al mijn buitengewone belangstelling gehad.
Dat was al zo toen ik nog als leraar voor de klas stond en later, toen ik als directeur leiding gaf aan collega’s, maar ook nog steeds nu, nu ik als ‘betrokken buitenstaander’ scholen ondersteun in hun schoolontwikkeling.
Tien jaar geleden heb ik samen met mijn partner Lia Voerman Didactisch Coachen ontwikkeld. Inmiddels hebben wij ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de inhouden van de methode en de manier hoe je dit leert aan ervaren professionals.

Ik vind het geweldig dat wij met Didactisch Coachen belangrijke antwoorden hebben gevonden op hoe je op een leer – en motivatie bevorderende wijze mensen kunt begeleiden in hun leerproces. Ik ervaar het dan ook als een feest om dat aan leraren en schoolleiders te leren.

De mensen met wie ik werk zeggen over mij, dat ik het beste uit mensen en situaties weet te halen doordat ik hun innerlijk potentieel aanspreek. In mijn visie is organisatieverandering niet mogelijk zonder persoonlijke en professionele verandering en ontwikkeling. Ik zal dan ook altijd vanuit deze aanpak werken aan een gezonde feedbackcultuur in de school, waardoor mensen weer van en met elkaar gaan leren.

Top