Spring naar inhoud

Wie

Lia en FransWij - Frans Faber en Lia Voerman - werken al jaren nauw samen als consultants in het onderwijs. In het verleden vanuit de hogeschool of universiteit en sinds 2006 vanuit ons eigen bedrijf “V&F Onderwijs Consult”. Zowel professioneel als privé zijn wij partners van elkaar.

Lia is een ervaren trainer, die ook deels werkt bij de Universiteit Utrecht. Zij is gepromoveerd op het thema feedback geven en hoe je dat kunt leren aan ervaren onderwijsprofessionals.

Frans heeft zelf jaren in het onderwijs gewerkt. Hij is een ervaren trainer en coach. Leren en motivatie hebben altijd zijn buitengewone belangstelling gehad.

Het team van V&F Onderwijs Consult

Inmiddels bestaat ons bedrijf uit 7 ervaren en gepassioneerde onderwijsconsultants. Gemeenschappelijk hebben we, dat we allemaal ervaren Beeldcoaches zijn, die gegrepen zijn door het gedachtegoed van Didactisch Coachen.
Didactisch Coachen heeft ons hart omdat het docenten en coaches een praktisch instrument in handen geeft waarmee zij op systematische wijze lerenden kunnen begeleiden in hun leerproces. Ons ideaal is dat iedere leraar – om te beginnen in Nederland – de attitude en de vaardigheden zal hebben om op deze manier leerlingen te begeleiden.
Wij werken op basis van kracht. De drive in ons werk is het aanwezige potentieel op scholen aan te boren, zodat processen op gang komen waardoor leerlingen, docenten en schoolleiding echt met en van elkaar gaan leren. We werken graag met train-the-trainers activiteiten, want dat vergroot de kans op borging en doorgaande ontwikkeling.  Bovendien heeft dit een positieve invloed op het klimaat en de (feedback)cultuur van de school.
Ons doel is om ‘ertoe te doen’: voor scholen en mensen in die scholen dat bieden waar ze mee verder kunnen.
De mensen van V&F Onderwijs Consult:

 Stichting Didactisch Coachen

V&F Onderwijs Consult werkt nauw samen met de erkende trainers van de Stichting Didactisch Coachen.  Dat zijn er inmiddels een stuk of vijftien.
De trainers ontmoeten elkaar om samen te leren, te ontwikkelen, intervisie te doen en zijn met elkaar verantwoordelijk voor de  handhaving van de kwaliteit van de scholingstrajecten en het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen rondom Didactisch Coachen.
Op de site van de Stichting Didactisch Coachen zijn de erkende trainers te vinden.

Top