Spring naar inhoud

Visie

Ons uitgangspunt is dat mensen en organisaties zich van nature willen ontwikkelen. Wij bouwen voort op wat er al is, gebruikmakend van de talenten die mensen en organisaties hebben. Daarom staan bij ons de wensen en onderwijsidealen van de school en de professional zelf centraal.

Wij zijn creatief in het zoeken naar wegen om die te realiseren. We leveren degelijk werk, met aandacht voor zowel de inhoud van de gewenste verandering als het proces om daar te komen. In onze visie is organisatieverandering niet mogelijk zonder persoonlijke en professionele verandering en ontwikkeling.

In ons werk op scholen baseren wij ons op o.a. eigen wetenschappelijk onderzoek hoe ervaren onderwijsprofessionals leren.
Wij werken altijd op drie niveaus :

  • het  niveau van het hele team: als een enkele leraar zijn lesgeven verandert, heeft dat immers geen of weinig effect op de leerlingen.
  • het niveau van deelgroepen, zodat leraren - onder begeleiding - gaan leren van en met elkaar
  • het niveau van het individu, omdat individueel leren de basis van is van leren (gezien als gedragsverandering) voor een heel team.

In al onze trajecten neemt de video een belangrijke plek in.
We weten uit ervaring en onderzoek  dat videofeedback veel impact heeft op gedragsverandering. We werken zowel binnen als buiten de klas, immers “intervening in teachers’ own classroom is a sine qua non for teacher learning” (Adey, 2007), waarbij we de camera als middel inzetten. Deze geven we ook regelmatig aan de leraar , wanneer wij even werken met de leerlingen. Verder organiseren we als het maar even kan een "train de trainer traject",  zodat de school zo spoedig mogelijk zelf de expertise in huis krijgt om blijvend van en met elkaar te leren. Dat is immers één van de belangrijkste bouwstenen voor beklijving van het geleerde en de ontwikkeling van een gezonde feedbackcultuur, als basis voor een lerende organisatie.

Top