Spring naar inhoud

Shop

VK 3D Didactisch Coachen

“Didactisch Coachen, hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen” is de titel van het praktijkboek voor leraren die echt met Didactisch Coachen aan de slag zijn.
Al vanaf het begin van de jaren zeventig weten we dat leerlingen die les krijgen van leraren die hoge verwachtingen van hen hebben, beter presteren dan andere leerlingen. Maar hoe doe je dat, hoge verwachtingen hebben van je leerlingen.

Wij waren blij verrast, toen we hoorden dat we met dit boek genomineerd zijn voor de NRO-VOR praktijkprijs 2016.
De NRO-VOR-praktijkprijs is een initiatief van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en de Vereniging voor Onderwijs Research.  De praktijkprijs is in het leven geroepen, om het belang van onderzoek met relevantie voor de onderwijspraktijk te onderstrepen, en het streven naar kennisbenutting door onderzoekers te stimuleren. 
Het juryrapport is te lezen op: https://www.nro.nl/prijs/genomineerden-2016/lia-voerman-frans-faber/

Rosenthal en Jacobson (1968) toonden aan wat voor gedrag leraren laten zien die vanuit ‘hoge verwachtingen’ aan hun leerlingen lesgeven.

Leraren die vanuit die attitude hun leerlingen begeleiden blijken veel activerende vragen te stellen, enkel en alleen aanwijzingen te geven als het echt nodig is en regelmatig leerbevorderende feedback te geven over hoe hun leerlingen bezig zijn. In pedagogisch opzicht zijn ze vriendelijk voor hun leerlingen.

Didactisch Coachen is gebaseerd op deze principes.

Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen en feedback geven door de leraar, op een manier die motivatie verhogend en leer bevorderend werkt.

De ervaring is dat het leraren een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen met feedback. En daarbij niet alleen op proces, maar ook inhoudelijk. Daarmee is het een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de docent. Niet zweverig, of alleen persoonsgericht, maar gericht op leren en de voorwaarden daarvoor.

Een impressie van de inhoud: klik hier

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of via bol.com ed, maar ook via onze site.
Kosten:     € 27,50

button

 

Didactisch Coachen

Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en aanwijzingen
Lia Voerman en Frans Faber
ISBN 978 90 8237764 4
2016 –  De Weijer Uitgeverij / V&F Onderwijs Consult

Reacties op het boek

Peter Vergeer, Montessori College Groesbeek

Ik heb jullie boek inmiddels gelezen en ben diep onder de indruk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de betekenis van onderwijskundige “habits” en daarbij is de slag naar de praktijk altijd een struikelblok. Docenten zijn niet getraind om uitkomsten van empirisch onderzoek kritisch te beoordelen en te vertalen naar hun praktijk, de onderzoekmethoden staan soms te ver van deze praktijk af om valide en bruikbare resultaten op te leveren en de gebruikte onderzoeksmethoden leveren (zoals jullie zeer genuanceerd en herkenbaar duidelijk maken) niet altijd ondersteuning van hypothesen op die in de praktijk wel of niet hun gelding doen.
Jullie hebben het kaf op een keurige en goed te volgen manier van het koren weten te scheiden. Het boek is daardoor inderdaad (en vooral door de wijze waarop jullie de theorieën hanteerbaar hebben weten te maken) een praktisch instrument voor docenten geworden.
Maar, zoals ik inmiddels dankzij het scholingstraject Didactisch Coachen heb mogen ervaren, zonder oefenen en de juiste vragen en feedback ontstaat er geen krachtige leeromgeving. Julie zullen het boek nooit op zichzelf laten staan en dat waardeer ik.

Elly Loman, rector Hyperion Lyceum Amsterdam

Het belang van dit boek is immens. Het sluit aan bij de actuele wens van het onderwijs om leerlingen meer individueel te kunnen begeleiden, zodat zij meer gemotiveerd en meer zelfverantwoordelijk leren. Didactisch Coachen biedt daarvoor een gedegen concreet scholingstraject. In dit boek wordt bondig uiteengezet hoe een docent door vragen stellen, feedback geven en (beperkt) aanwijzingen te geven het leren van zijn leerlingen bevordert. Omdat lesgeven een zeer complex proces is, vraagt een dergelijke scholing veel van de betrokken docenten. Zij moeten immers door langdurige oefening nieuwe routines inslijten. Dan is het heel fijn dat de aanpak realistisch en duidelijk gestructureerd is. Dit boek is overduidelijk tot stand gekomen in samenwerking met veel leraren of zoals in het nawoord staat “jullie stonden toe dat we heel dichtbij mochten komen in jullie klassen en samen ‘met de voeten in de klei’ konden leren hoe je leerlingen op een leer- en motivatie bevorderende manier begeleidt.” Daardoor draagt dit boek in hoge mate bij aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs.
Het boek is gemaakt voor een brede doelgroep. Sterker nog het is mede tot stand gekomen door de duizenden leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs die deelnamen aan een professionaliseringstraject Didactisch Coachen. De groeiende vraag naar dit scholingstraject bewijst dat de implementatie van Didactisch Coachen succesvol verloopt. Kortom, in alles ademt dit boek het verlangen om bij te dragen aan verbetering van het hele onderwijs.

Prof. dr. Monique Volman, hoogleraar onderwijskunde,  Universiteit Amsterdam

Er is de afgelopen jaren veel geschreven over de gebrekkige relatie of zelfs kloof tussen  onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk. Gelukkig zijn er steeds meer mensen, in de onderwijspraktijk en in het onderwijsonderzoek, die proberen die kloof te overbruggen, en zijn er ook voorbeelden waarin dat goed lukt.  ‘Didactisch coachen’ is zo’n voorbeeld. Bouwend op de resultaten van (onder andere eigen) onderwijskundig onderzoek én jarenlange ervaring als trainer en coach van leraren, laten de auteurs  heel concreet zien hoe je als leraar het leren en de motivatie van leerlingen kunt bevorderen door vragen stellen, feedback geven en (beperkt) aanwijzingen geven.
Lees verder: download Voorwoord Monique Volman

Top