Schoolontwikkeling

Bij schoolontwikkeling gaat het om ‘gezamenlijk of collectief leren in de onderwijspraktijk’. Er ligt een krachtige verbinding tussen schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. Beide zijn wederkerig afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat wij advisering, ontwikkeling, training en coaching in samenhang inzetten in schoolontwikkelingstrajecten.Wij werken systeemgericht: De schoolleiding leert hoe zij hun idealen vertaalt naar visieontwikkeling en leiderschap. Zij gaat zich bovendien de vaardigheden eigen maken in de eigen interventies naar docenten en onderwijsondersteunend personeel. De docenten doen hetzelfde vanuit hun rol: zij maken de onderwijskundige vertaling en gaan leren hoe zij leerlingen (maar ook elkaar) leerbevorderend en motivatieverhogend kunnen coachen en/of feedback geven. Dit betekent dat er op verschillende niveaus in de school een diepgaand ontwikkelingsproces op gang wordt gebracht. Vragen waarbij scholen bij ons terecht kunnen: onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing organisatieverandering communicatie leiderschap organisatie en didactiek schoolcultuur opleidingen, coaching en trainingen met video didactisch coachen ...bij alles wat we doen staat uw vraag centraal. Wij leveren maatwerk. Daarom werken wij altijd met een voorbereidingsgroep, die een belangrijke rol heeft in de afstemming (doen we de goede dingen?) en de bewaking van het traject (doen we de goede dingen goed?).