Spring naar inhoud

Ervaringen

Arianne Nas

Locatiedirecteur Montessori College Groesbeek

In 2012 zijn wij gestart met een nieuw onderwijsconcept: het Modern Montessori vmbo. Belangrijkste uitgangspunt: de motivatie van leerlingen verhogen. Wij hadden daarvoor een mooie structuur bedacht. Wat we daarbij zochten was een scholing die alle collega’s zou helpen om echt bij de motivatie van de leerlingen uit te komen. Vanaf de eerste ontmoeting met Frans was duidelijk dat ‘Didactisch Coachen’ precies was, wat wij nodig hadden. Het succes van het Modern Montessori vmbo is in belangrijke mate terug te voeren op de specifieke feedback die de leerlingen nu steeds meer krijgen. Onder invloed van de scholing van Frans zijn wij (leerlingen én docenten) in een versterkende leerspiraal terecht gekomen.

Daarnaast ben ik persoonlijk blij dat ik Frans heb leren kennen. Mijn ontmoeting met hem en de manier hoe hij Didactisch Coachen toepast in zijn werk op ieder gebied, hebben een versterkend effect op mijn zelfvertrouwen als locatiedirecteur.

Prof. dr. Fred A.J. Korthagen

Emeritus Hoogleraar Onderwijskunde, Universiteit Utrecht

Ik ken Lia Voerman en Frans Faber nu een aantal jaren en ik ben erg blij dat ik met hen heb mogen samenwerken en ik hoop dat nog lang te kunnen blijven doen. Ze hebben beiden een enorme ervaring met onderwijsontwikkelingsprocessen. Die ervaring benutten zij steeds op een zeer effectieve manier om in nieuwe projecten prachtige resultaten te behalen, waarbij hun kracht ligt in het oog hebben voor mensen en processen. Ze weten steeds weer het beste uit situaties te halen door het innerlijk potentieel aan te spreken in leraren, schoolleiders en leerlingen.

Mw. dr. Patricia Vuijk

Lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd Rotterdam, University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam

De kracht van Frans Faber en Lia Voerman is dat zij de uiteenlopende uitdagingen waar leraren tijdens het lesgeven mee worden geconfronteerd begrijpen. Door een unieke combinatie van hun brede praktijkervaring, wetenschappelijke kennis en hun grote interesse in de professionele ontwikkeling van mensen zijn zij in staat om interventies te ontwikkelen, te begeleiden en op effectiviteit te testen waarmee leraren en coaches in complexe situaties worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen, in een veilige context nieuwe handelswijzen uit te proberen en te reflecteren op wat dit betekent voor hun lesgeven en contact met de klas. Ik werk intensief met Frans en Lia samen binnen twee effectstudies naar de effectiviteit van vernieuwende coachingsmethodieken (Synchrone videocoaching; Multi method coaching) en ben iedere bijeenkomst weer onder de indruk van hun kennis en inventiviteit. Frans en Lia zijn sensitief, betrouwbaar, inspirerend en zeldzaam aardig.  Ik kan me geen fijnere samenwerkingspartners wensen.

Mw. Mariëlle Dekker

Projectleider “VOL LOF!”, zie ook:  https://www.askoscholen.nl/innovatie/vollof!/Paginas/default.aspx

Lia en Frans zijn bevlogen, innovatieve en professionele onderwijsconsultants/ beeldcoaches. Zij weten een prachtige en duidelijke vertaling te maken van diverse theorie naar de dagelijkse onderwijspraktijk voor onder meer leerkrachten, onderwijsbegeleiders en bestuurders. Met een groot enthousiasme en veel overtuigingskracht wisten zij tijdens de startconferentie VOL LOF! in korte tijd een grote groep mensen te motiveren en te leren, zodat zij met Didactisch Coachen aan de slag willen gaan. De deelnemers waren in de evaluatie werkelijk vol lof over de duidelijke interactieve presentatie en de activerende workshops van Frans en Lia. Lia ondersteunt VOL LOF! ook als opleider beeldcoaching en adviseur. Zij doet dit met een grote betrokkenheid, gedegenheid en creativiteit. Lia doet waarvoor zij staat. Zij leert en motiveert mensen door hen positieve specifieke feedback te geven en te bevragen. Kortom: Lia en Frans zijn ‘klasse coaches’, waar ik bijzonder graag mee samenwerk!

Henk Zijlstra

Rector De Werkplaats Kindergemeenschap VO, Bilthoven

‘Didactisch Coachen' is het motto waaronder Frans en Lia sinds enige tijd een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de medewerkers van De Werkplaats in Bilthoven. Frans begeleidt, stimuleert, spiegelt de medewerkers van twee teams bij het verdiepen van hun werk met leerlingen/werkers.
Frans en Lia begeleiden de schoolleiding bij het vergroten van het leidinggevend vermogen van de schoolleiding als geheel en van de individuele leden afzonderlijk. Zij combineren enthousiasme met kundigheid, vrolijkheid met betrokkenheid en scheppen daarmee een uitdagend, stimulerend en veilig leerklimaat waar deelnemers zich verrijkt en gesterkt  door voelen en weten.

Arie de Wit

Clusterdirecteur Primair Onderwijs, Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

De kwaliteit van het onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de mensen die in de onderwijsorganisatie werken. Naast de aanleg van de leerling is de invloed van de leerkracht op de leerresultaten groter dan enige andere factor. Een school die de opbrengst van het onderwijs wil verhogen, zal bewust moeten werken aan de kwaliteit van het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht.

De opleiding tot Beeldcoach /Didactisch Coach, zoals V&F die biedt, vertaalt de opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van het onderwijs. V&F richt zich daarbij in het bijzonder op een van de krachtigste stimulansen voor leren: het stellen van  denkstimulerende vragen en het geven van specifieke leerbevorderende feedback.
Door de coaches te leren systematisch feedback te geven op het pedagogisch didactisch handelen van de leerkracht, verbetert, zo is in de organisatie gebleken, niet alleen de kwaliteit van het handelen van de docent, maar ook (en niet onverwacht) het niveau van de opbrengsten.
Het opleiden van Didactische Beeldcoaches is daarmee ook een hoeksteen van een professionaliseringsbeleid en een bijdrage aan een professionele cultuur.

 

Reacties van deelnemers trainingen en opleidingen


Vincent Schulpen, Montessori College Groesbeek

Bij zijn certificering tot beeldcoach / didactisch coach:
Op deze plek wil ik mijn grote waardering uitspreken voor Frans. Voor zijn warme, echte, kundige, oprechte en open manier van begeleiden. Ik kan met recht zeggen dat Frans voor mij een hele grote leerbeweging heeft veroorzaakt. Tijdens de bijeenkomsten creëerde hij de ruimte om je kwetsbaar op te durven stellen, om je onzekerheden bespreekbaar te maken en om je trots te durven voelen op je ontwikkeling als beeldcoach en als persoon. Dit doordat hij onbevooroordeeld, vol warmte en waardering voor wat er was, luisterde en je door bevragen en feedback te geven vooral tot zelfreflectie bracht.

Karen van der Worp, lerarenopleider bij de Hogeschool Rotterdam

De opleiding tot beeldcoach heeft mij veel gebracht als lerarenopleider en als mens. Het was een voorrecht om deel te mogen nemen aan deze opleiding. Elke keer als ik wegging van een bijeenkomst met Frans en mijn vier collega’s, was ik een stukje lichter in mijn hart en hoofd, had ik zin om een volgend stapje te zetten en iets nieuws uit te proberen. Het is prachtig om als beeldcoach het persoonlijk leerproces van de ander van zo dichtbij te mogen meemaken en daar een rol in te spelen. Ik merk ook dat er, in ieder geval in dit stadium van mijn ontwikkeling, vaak een parallel te trekken is tussen het leerproces van de gecoachte en mijn eigen leerproces. De opleiding tot beeldcoach heeft mij een wenkend perspectief geboden.

 

Hans van Hees, Meridiaan College, 't Hooghe Landt, Amersfoort

De Beeldcoach-opleiding die ik bij V&F Onderwijs Consult gevolgd heb, is voor mij met afstand de meest leerzame uit mijn inmiddels redelijk lange onderwijscarrière.
Videobeelden spreken voor zich en laten in veel begeleidingssituaties méér zien dan wat je met woorden uit kunt leggen.
In de cursus leerde ik, aan de hand van (hele korte) videofragmenten patronen te ontdekken; ik ontwikkelde een scherp waarnemingsvermogen in samenwerking met mijn medecursisten.
Op welke wijze kan ik de gefilmde verder helpen? In de opleiding gingen we hiermee aan de slag en we oefenden intensief op en mét elkaar. Frans Faber creëerde hiervoor perfecte omstandigheden en coachte mij, werkend vanuit mijn kracht, op mijn verbeterpunten. Dit gaf mij vertrouwen. De cursus is dan ook een echte aanrader!!

Patricia Meyer, onderwijsbegeleider SBD Noord West, Hoorn

... over de "Opleiding Didactisch Coachen voor ervaren beeldcoaches" .
Toen bekend werd dat Lia en Frans al hun kennis en ervaring op het gebied van didactisch coachen wilden gaan overdragen, was het voor mij al snel duidelijk: die opleiding wilde ik gaan volgen.
Dat bleek een hele goede beslissing te zijn geweest.
Lia en Frans beschikken over een schat aan kennis en instrumenten waarmee zij volledig afstemmen op de behoeftes van hun cursusgroep.
Zonder schroom kan ik zeggen dat zij over meer dan voldoende theoretische kennis beschikken waarmee ze volledig tegemoet komen aan de leerbehoeftes van hun cursisten. Niet alleen op het gebied van didactisch coachen wordt sterk gedoceerd maar ook andere onderwerpen worden desgewenst verkend, uitgediept en aangeleerd.
Wat zij daar echter bovenop bieden is hun geweldige manier van kennisoverdracht, hun  dynamische samenwerking en oog voor de cursist als mens.
Mijn cursusgroep bestond uit deelnemers uit verschillende onderwijsvelden, met verschillend aantal jaren aan vib ervaring en gevarieerde achtergrond. Lia en Frans hebben de verschillen op geen enkele wijze als belemmerend laten zijn maar juist als toegevoegde waarde en inspiratie voor elkaar benut. Er was al snel sprake van een zeer zorgvuldige en veilige leeromgeving waar een ieder van ons vrij kan halen maar ook geactiveerd werd om te brengen.
Dit alles maakten de studiemomenten tot zeer leerzame, inspirerende maar zeker ook gezellige bijeenkomsten.

Judy Zorbag, Dorenweerd College, Doorwerth

Bij haar certificering tot beeldcoach:
"Heb je er voldoende aan gehad zo?"  Zo vaak heb je ons dit gevraagd, Frans.
Nee, we hebben er niet voldoende aan gehad, want jij blijft ons iedere keer weer voeden met Beeldcoaching.
Ik hoop dat jij er voldoende aan hebt gehad, onze blije gezichten te zien. Aan ons gedrag hebt gezien, aan ons contact hebt gemerkt, dat wij meer dan voldoende hebben meegekregen.
Bedankt voor de intens fijne bijeenkomsten.

Chris Voogd, UniC, school voor eigentijds HAVO/VWO, Utrecht

Bij zijn certificering tot beeldcoach:
Frans, ik heb me door jou enorm kunnen ontwikkelen. In een fijne setting.
Je bent voor mij een bron van inspiratie. Je enthousiasme voor coachen, gecombineerd met humor, scherpzinnigheid, vele vaardigheden, enorme kennis en vooral warmte maken je de inspirerende man die je bent.
Het leren van en met elkaar heb jij door slimme en mooie interventies tot een kunst verheven.

Top