Spring naar inhoud

Opleidingen en trainingen

leraarregisterafbeelding opl bc-dc (2)Naast het werken op scholen verzorgt V&F ook specifieke opleidingen en trainingen voor individuele professionals in het onderwijs.
Als opleidingsinstituut is V&F Onderwijs Consult geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)
Ook zijn al onze opleidingen en trainingstrajecten aangemeld en gevalideerd door het lerarenregister:  www.registerleraar.nl

1. Opleidingstraject “Beeld- en Didactisch Coachen”

afbeelding opleiding beeldcoachingMen mag wel zeggen dat Beeldcoaching als methodiek tot de invloedrijkste ”instrumenten behoort in de
professionalisering van docenten en leidinggevenden in het onderwijs.

In samenwerking met de “Stichting Opleiders Collectief Beeldcoaching”  verzorgt V&F diverse opleidingen Beeldcoaching. In alle beeldcoachopleidingen die vanuit V&F  worden aangeboden is Didactisch Coachen een integraal onderdeel.

Nadere informatie: "Brochure Opleiding Beeld- en Didactisch Coachen"
Aanmelden:    "Aanmeldformulier Opleiding Beeld- en Didactich Coachen 2019-2020"

 2. Opleidingstraject "Leidinggevend Beeldcoachen"

Leidinggevend beeldcoachen richt zich op schoolleiders die een cultuur willen realiseren waarin de diversiteit aan kwaliteiten bij medewerkers wordt benut met de focus op zelfsturing en zelfstandigheid. Het is wetenschappelijk al lang vast gesteld dat de kwaliteit van de interacties bepalend is voor het prestatie niveau van organisaties. Leidinggevend beeldcoachen werkt op basis van de vertaling van wetenschappelijke uitgangspunten met betrekking tot leren en ontwikkelen naar de praktijk. Het is een combinatie van een fundamentele visie op groei (en als zodanig breed en krachtig) en een methode met hele concrete praktische handvatten.
De opleiding is daarmee zeer geschikt om impliciete opvattingen over onderwijs expliciet te maken en helder te krijgen welk concreet onderwijsgedrag hoort bij uw onderwijsvisie, of visie op leren. Met behulp van leidinggevend beeldcoachen kunt u veranderingen in uw schoolorganisatie in gang zetten en concreet maken.
Nadere informatie:  "Beschrijving opleidingstraject Leidinggevend Beeldcoachen "
Aanmelden:     "Aanmeldingsformulier Leidinggevend Beeldcoachen "

 

3. Opleidingstraject : "Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches"

Didactisch coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en de kwaliteit van feedback. Didactisch coachen geeft beeldcoaches een instrument in handen om docenten meer planmatig te coachen in hun didactisch handelen. Het gaat daarbij over leerbevorderende activerende interactie, de kunst van het vragen stellen, de kwaliteit van de feedback. En dit alles op de dimensies inhoud, strategie, modus  en persoonlijke kwaliteiten en hun onderlinge samenhang.
Nadere informatie:  "Beschrijving traject Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches "
Aanmelden:     "Aanmeldingsformulier Didactisch Coachen voor ervaren  Beeldcoaches 2019-2020 "

4. Opleidingstraject : "Het maken van een interventie- en sequentie-analyse Didactisch Coachen"

Dit traject is toegankelijk voor beeldcoaches die het opleidingstraject "Didactisch Coachen voor ervaren beeldcoaches" hebben gevolgd en afgerond.
In dit traject leer je hoe je een interventie- en een sequentieanalyse kunt maken van de begeleidingsvaardigheden van een leraar.
Nadere informatie:    "Het maken van een interventie- en sequentieanalyse 2018 - 2019"
Aanmelden:      "Aanmeldingsformulier "Interventie- en sequentieanalyse leren maken 2019-2020"

 

 

Top